TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet T:mi Dharmenin palveluissa. Tarkempi kuvaus palveluista löytyy verkkosivuilta http://www.laurisiirala.fi tai kysyttäessä meiltä.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Lauri Siirala (Toiminimi Dharmen) Y-tunnus 1049401-6

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

• Iina Pennanen
• Puhelinnumero: 045 678 1303
• Sähköpostiosoite: info@laurisiirala.fi
• Osoite: Simo Kaarion katu 13 C 6, 33720 Tampere

REKISTERIN NIMI

• Lauri Siiralan postituslista
• Uroboros-postituslista

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriin kerätään Lauri Siiralan asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti, Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon, markkinointiin ja laskutusta varten.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaan kurssi-ilmoittautumisten ja yksityisvastaanottojen yhteydessä luovutetut henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen hoitamiseen. Käytössämme ovat asiakkaan seuraavat tiedot:

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Mahdollisesti puhelinnumero
• Mahdollisesti katuosoite

Lisäksi saatamme tallentaa tietoja joita pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi, esim. asiakkaan omat toiveet kuten erikoisruokavaliotiedot kursseille, rajoitukset liikkumisen tai tilojen suhteen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin ylläpitäjä on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii estämään asiattomien pääsyn tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuten myös manuaalisiin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä sekä yhteyshenkilöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai onko rekisterissä häntä koskevia tietoja. Rekisterin ylläpitäjän on samalla ilmoitettava mihin rekisterin tietoja käytetään. Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti tai suullisesti.

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää rekisterin yhteyshenkilöä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET

Rekisterin ylläpitäjä sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Rekisterin ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.