MUUTOS TIETOISUUDEN VÄLITTÄJÄNÄ

KOLME TILAISUUTTA PORISSA SYKSYLLÄ 2017
Hyvinvointicenterissä

24.9. (su) Muutos ihmissuhteissa ja kohtaamisissa klo 10.30-14.30
28.10. (la) Muutos työssä, työttömyydessä ja elämäntyössä klo 10.30-14.30
25.11. (la) Muutos elämänkaareni eri vaiheissa ja jaksoissa klo 12.30- n.16.30

fullsizeoutput_2242

Elämme kukin osina erilaisia yhteisöjä, joissa olemme jatkuvien muutospaineiden kentissä. Olemme kukin yksilöinä vastuussa omasta osuudestamme; siitä, miten otamme muuttuvat tilanteet vastaan, ja miten toimimme erilaisissa ihmissuhteissa ja olosuhteissa. 

Tietoiseksi tuleminen vaatii kykyä katsoa suoraan, selkeästi ja ennakkoluulottomasti muutoksen tosiseikkoihin, sekä löytää rohkeus, luovuus ja kyky kommunikoida oma tietomme toisille, tietämättä etukäteen, mitä siitä seuraa. 

Näiden päivien aikana työskentelemme monimuotoisesti tutkien ja löytäen omaa elinvoimaamme, luovuuttamme ja kykyämme tulla tietoisemmiksi muutoksen kohtaajiksi, yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Päivät ohjaa Lauri Siirala, joka on ohjannut monimuotoista tietoisuustyötä ryhmissä ja yksityisesti yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Hinta: €50/kerta.

Paikka:
Porin Hyvinvointicenter

Valtakatu 4 A 2. krs, 28100  PORI
P. 02 6376061

Ilmoittautumiset:
iina.pennanen@gmail.com tai 045 678 1303.